Organisatieontwikkeling

De zorg- & welzijnsector in Nederland is al jaren volop in beweging. De maatschappij verandert. Werknemers veranderen. Cliënten en cliëntvragen veranderen. Financiering verandert. De visie op werken verandert. De visie op zorg verandert.

Het is meer dan ooit nodig om mee te bewegen. Om je als mens en organisatie te blijven ontwikkelen. Want nieuw beleid leidt vaak tot veranderingen in de organisatiestructuur en de processen of veranderingen op het terrein van samenwerking, uitbesteding of het afstoten van werk. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen. Wij ondersteunen u bij deze organisatie-ontwikkelingsprocessen. Zorgvuldig en betrokken.

ZO HELPEN WIJ U

 • Projectleiding of projectondersteuning bij organisatieveranderingsprocessen;
 • Ondersteuning en/of advisering bij organisatie-inrichtingsvraagstukken en de implementatie die hier op volgt, zoals het (mede) opstellen van een reorganisatie-, implementatie- en communicatieplan;
 • Ondersteuning bij de totstandkoming van een Sociaal Plan of Sociale Paragraaf, en bij onderhandelingen met vakbonden;
 • Coördineren, uitwerken en toepassen van plaatsing- en ontslagprocedures en zo nodig collectief ontslag;
 • Ondersteunen bij het voeren van boventalligheids- of plaatsingsgesprekken;
 • Ontwikkelen van een draaiboek, formats, correspondentie en ander ondersteunend materiaal;
 • Voorlichting en trainingen ontwikkelen, organiseren en verzorgen.

DIT IS ONZE EXPERTISE

 • Veel kennis en ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling in de zorg- en welzijnssector;
 • Grote kennis op juridisch terrein met betrekking tot personele gevolgen van organisatieveranderingen zoals bijvoorbeeld (collectief) ontslag en herplaatsingsprocessen. Hierdoor is de inzet van een jurist vaak niet of slechts minimaal nodig;
 • Brede kennis van de cao’s binnen zorg- en welzijn;
 • Kennis van en ervaring met het opstellen en toepassen van Sociaal Plannen.

EEN GREEP UIT ONZE SUCCESVOL AFGERONDE PROJECTEN

 • Zorgen voor de invoering van een nieuwe organisatiestructuur binnen meerdere ouderenzorgorganisaties: advisering ten aanzien van de inrichting van de organisatie en na vaststelling hiervan, mede zorg dragen voor de invoering van deze nieuwe inrichting (plaatsing- en ontslagprocessen coördineren, logistieke proces vormgeven, informatie en communicatie verzorgen, aanvragen en afhandelen collectief ontslag);
 • Advies en ondersteuning bij de inrichting van het primair proces van een aantal organisaties in de gehandicaptenzorg (inclusief opstellen reorganisatieplan) en de implementatie ervan (van schrijven Sociaal Plan tot feitelijke plaatsing van medewerkers en ontslag);
 • Begeleiden van collectief ontslagprocessen binnen thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, een welzijnsorganisatie en kinderopvang;
 • Opnieuw positioneren van HR-afdeling nadat voorgenomen fusie niet doorging;
 • Krimpscenario’s ontwikkelen i.v.m. onzekerheid over voortzetting financiering;
 • Opstellen van diverse cao-vergelijkingen bij fusie, of bij overname werknemers met een andere rechtspositie.