HR-projecten

Veel organisaties hebben zelf HR-specialisten in dienst voor advisering en beleidsontwikkeling. Sommige projecten vragen echter om extra capaciteit of specifieke deskundigheid. In die gevallen ondersteunen wij graag de afdeling HR. Vanzelfsprekend kunt u ook zonder professionele HR- afdeling bij ons terecht voor ondersteuning op HR-terrein.

ZO HELPEN WIJ U

 • Ondersteuning bij en advisering over beleidsontwikkeling op HR-terrein;
 • Leiden van HR-projecten of ondersteunen bij HR-projecten (bv roosterprojecten, projecten gericht op personele bezettingsproblematiek);
 • Uitvoeren van onderzoek en/of evaluaties gerelateerd aan de werking van beleid in de organisatie;
 • Ondersteunen bij algemene HR-vraagstukken (bv bij functioneringsproblematiek of toepassen van cao, wet- en regelgeving).

DIT IS ONZE EXPERTISE:

 • Door onze roots binnen de sector zorg & welzijn voelen wij ons thuis in deze sector, spreken wij de taal van de sector en kennen wij de ontwikkelingen binnen de sector;
 • Specifieke kennis van en ervaring met projectmatig werken op het terrein van HR-beleidsontwikkeling;
 • Flexibel en snel inzetbaar;
 • Objectieve buitenstaander.

EEN GREEP UIT ONZE SUCCESVOL AFGERONDE PROJECTEN:

 • Onderzoek naar signalen van ontevredenheid bij medewerkers in een thuiszorgorganisatie en gehandicaptenzorgorganisatie;
 • Ondersteuning bij project kanteling werktijden (cao VVT), ontwikkelen van het betreffende kader en het implementatieplan;
 • Opstellen en onderhouden van diverse personeelshandboeken;
 • Onderzoek naar incidentmeldingen in een ouderenzorgorganisatie;
 • Ondersteuning bij individuele functioneringsproblematiek;
 • Ondersteuning bij invoering van kernwaarden binnen een welzijnsorganisatie;
 • Advisering binnen een GGZ-organisatie ten aanzien van beloning bestuur;
 • Inzet op oproep bij kleinere organisaties, zonder HR-afdeling, op alle zich voordoende HR-vraagstukken.