Functiehuis-ontwikkeling en FWG

Het inrichten van functiehuizen, en de beschrijving en waardering van functies vraagt specifieke deskundigheid, ervaring en tijd. Deze vindt u bij deZorganisatie. Steeds meer organisaties kiezen voor invoering van een generiek functiehuis. Dat betekent minder beschrijvingen en onderhoud, en meer flexibiliteit en transparantie. Ook hierin kunnen wij ondersteunen.

Een functiebeschrijving is niet alleen bedoeld om de functiewaardering vast te stellen. Door resultaatindicatoren in de beschrijvingen op te nemen en daarnaast competentieprofielen op te stellen, ontstaat een zorgvuldige en complete managementtool voor de HR-cyclus die kan worden ingezet voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Een transparant en samenhangend functiehuis biedt bovendien heldere managementinformatie over onder meer salariskosten en ontwikkelingen in de personele formatie. Waarom een generiek functiehuis ook voor uw organisatie van belang kan zijn leest u hier.

Wij beschikken over een FWG-licentie en ondersteunen organisaties al jaren bij vraagstukken op het terrein van functiehuis-ontwikkeling en FWG.

ZO HELPEN WIJ U

Functiehuisprojecten

 • Leiden van (grote) projecten op het terrein van functiehuis-ontwikkeling:
  • advies op inrichting van complete functiehuizen voor de gehele organisatie;
  • beschrijven en waarderen van de functies en desgewenst opstellen van competentieprofielen;
  • ontwikkelen van diverse formats (bijvoorbeeld functiebeschrijving, indelingsvoorstel, competentieprofiel);
  • advies en ondersteuning bij het proces (herbeschrijven, herwaarderen en/of veranderingsproces);
  • advies en ondersteuning op terrein van communicatie, betrekken andere partijen (bv OR);
  • advies en ondersteuning bij de implementatie;
  • trainen IBC;
  • ondersteuning bij bezwarenprocedures.

Onderhoud functiehuis: beschrijven en waarderen

 • Beschrijven en/of waarderen van functies binnen zorg- en welzijnsorganisaties;
 • Ondersteuning bij IBC-procedures.
 • Extern voorzitterschap IBC.

Trainingen

 • Trainen van IBC-FWG: rol en de taak van de IBC, functies beschrijven en functies indelen;
 • Trainen van HR-adviseurs of andere betrokkenen bij het proces van beschrijven en indelen van functies: (resultaatgericht) beschrijven van functies en indelen van functies.

MNT binnen sector Welzijn

Binnen de sector welzijn wordt veelal gewerkt met MNT: een functiewaarderingssystematiek die sterk overeenkomt met FWG en op dezelfde grondbeginselen is gebaseerd. Wij hebben, naast veel ervaring met FWG, tevens ervaring met het indelen middels MNT. Vergelijkbare opdrachten zoals hierboven vermeld, kunnen tevens uitgevoerd worden binnen organisaties die vanuit de cao gebonden zijn aan MNT.

DIT IS ONZE EXPERTISE:

 • Een FWG-licentie:
  DeZorganisatie is één van de weinige bureaus in Nederland met een FWG-licentie. Dit betekent dat wij werken met meerdere deskundige FWG-gecertificeerde adviseurs. Wij zijn hiertoe opgeleid, kennen de achtergronden van het systeem, zijn deskundig in de toepassing van het systeem en dragen actief bij aan de ontwikkeling van het systeem.
 • Gespecialiseerd:
  Beschrijven en indelen van functies is een vak apart. Een vak dat je pas goed beheerst indien je, naast de benodigde kennis, veel ervaring hebt in het beschrijven en waarderen van functies. DeZorganisatie beschikt over deze kennis en ervaring.
 • Objectiviteit:
  Functies beschrijven en met name waarderen, ligt bij veel medewerkers erg gevoelig. Uitbesteden betekent dat objectiviteit veel meer gewaarborgd is en daarmee een groter draagvlak heeft voor de uitkomst. Voor veel organisaties reden om dit uit te besteden aan deZorganisatie.
 • Capaciteit:
  Beschrijven van functies en indelen van functies kost veel tijd. Voor veel HR-adviseurs is het niet of nauwelijks haalbaar om dit gespecialiseerde en tijdrovende werk uit te voeren naast alle andere werkzaamheden die vaak onder druk staan. Inhuren van deZorganisatie kan dan uitkomst bieden.

EEN GREEP UIT ONZE SUCCESVOL AFGERONDE PROJECTEN

 • Inrichting van functiehuizen van diverse ziekenhuizen in heel Nederland (advisering over de inrichting, advisering over de processen, inventariseren en uitwerken functies en waarderingen, ondersteuning bij de implementatie);
 • Vormgeven van het complete functiehuis in meerdere GGZ-organisaties en VVT-zorgorganisaties (onder meer harmonisatie na fusie). In kaart brengen huidige situatie, advisering over toekomstige situatie, beschrijven en waarderen van functies, leiden van klankbordgroepen, advisering en ondersteuning bij het proces en bij de implementatie en mede afhandeling van bezwarenprocedures;
 • Inrichten en vervolgens implementeren functiehuis primair proces in meerdere gehandicaptenzorg organisaties;
 • Trainen van groepen HR-adviseurs en IBC’s;
 • Generiek maken van een specifiek functiehuis (van ruim 650 functiebeschrijvingen naar ruim 100);
 • Waarderen van alle functies binnen een nieuw functiehuis binnen een organisatie voor jeugdhulp (middels MNT);
 • Onderhoud voor meerdere zorgorganisaties en enkele welzijnsorganisaties: het beschrijven en/of waarderen van nieuwe of gewijzigde functies;
 • Voorzitterschap van diverse IBC’s;
 • Advisering van diverse gemeenten bij de inrichting van sociale (wijk)teams en uitwerking van functiebeschrijvingen en waardering.