Argumenten voor een generiek functiehuis: businesscase

Een generiek functiehuis is een samenhangend geheel van een beperkt aantal compact en in algemene termen beschreven functies, die met elkaar